Archive for December 9th, 2009

Trade Federation MTT

December 9th, 2009

Trade Federation MTT ship
Trade Federation MTT

Okręt należał do Federacji Handlowej, bardzo silnej gildii handlu w całej Republice. Postanowiła ona utworzenie własnej floty by zdominować cały system gwiezdny wszystkich głównych szlaków handlowych. Jej prywatne wojsko było ogromne i składało się z wielu rodzajów sił zbrojnych. (more…)

Posted in  Star Wars   No Comments »